• 12.04.2024

POČINJE ZAGREBAČKA KARATE LIGA 2023.

17. ZAGREBAČKA KARATE LIGA- PRVO KOLO BORBE

Vidimo se 05.03.2023. u dvorani osnovne škole Ivanja Reka