• 12.04.2024

O nama

Zagrebački karate savez

Cilj Saveza je promicanje, razvitak i unapređenje karate sporta radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata u karateu.

Sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja karate sporta u Gradu Zagrebu; planiranje i programiranje razvitka karate sporta; ostvarivanje utvrđene politike, planova i programa vlastitom djelatnošću i kroz djelatnost udruženih članova; objedinjavanje i usklađivanje aktivnosti članova Saveza; objedinjavanje potreba i interesa društva u karate sportu; valoriziranje programa potrebe i interesa društva u tom sportu i predlaganje njegova financiranja nadležnom državnom tijelu; usmjeravanje proračunskih sredstava članovima Saveza – realizatorima programa i skrb o njihovu namjenskom trošenju; stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dostignuća u karate sportu, te skrb o uvjetima življenja vrhunskih sportaša; djelovanje na povećanju množine sudionika u karate sportu; organiziranje sportskih natjecanja i priredbi; skrb o održavanju i korištenju sportskih objekata.

0
Broj registriranih sportaša
0
Broj sportaša i rekreativaca
0
Broj trenera i sudaca
0
Broj klubova