PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
ZA POSLOVE TRENERA/ICE KARATEA

POZIV ZA UPIS (preuzmi)
UPISNICA OBRAZAC (preuzmi)

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa obrazovanja ukoliko se u program obrazovanja upiše 20 i više polaznika iznosi 7.000,00 kn po polazniku uz mogućnost plaćanja u četiri rate.

Prva rata (2.000,00 kn) uplaćuje se pri upisu u program prije početka I. dijela programa.

Druga rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka II. dijela programa.

Treća rata (2.000,00 kn) uplaćuje se prije početka III. dijela programa.

Četvrta rata (1.000,00 kn) uplaćuje se prije početka završne provjere.

Napomena: Ukoliko se u program obrazovanja upiše od 15 do 19 polaznika cijena programa obrazovanja iznosi 8.000,00 kn. Uplata se može izvršiti i u cijelosti pri upisu u program prije početka I. dijela programa.

Uplata troškova obrazovanja vrši se na poslovni račun Sportskog učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih broj HR2423600001102456930. U rubriku poziv na broj treba upisati OIB polaznika. U opis plaćanja treba upisati karate i broj rate koja se uplaćuje (npr. karate – I. rata). Ukoliko je uplatitelj troškova obrazovanja za polaznika neka druga pravna osoba u opisu plaćanja treba navesti ime i prezime polaznika za kojeg se uplaćuje. U cijenu programa obrazovanja uračunati su nastava i vježbe, obrazovna dokumentacija, završna provjera (prvi put), osiguranje za vrijeme trajanja vježbi i uvjerenje o osposobljavanju.

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U Program osposobljavanja za poslove trenera/ice karatea može se upisati osoba koja ima:
a) minimalno završenu srednju školu,
b) navršenih 18 godina života,
c) minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u karate sportu (potvrda kluba),
d) specifične vještine i znanja iz karate tehnike koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz položeni ispit za minimalno smeđe-crni pojas.

KONTAKT I INFORMACIJE
Sportsko učilište
HR-10000 Zagreb, Zajčeva 7
sport.uciliste@gmail.com
Denis Vazdar, prof. (stručni voditelj)
+385 91 3650588, vazdardenis@gmail.com
Ana Kobilšek, mag. nov. (pomoćnica ravnatelja)
+385 91 5973539, anakobilsek@hotmail.com.