KARATE LIGA


 • PRAVILNICI KARATE LIGE (za natjecanja 2018/2019)  KATE POJEDINAČNO I EKIPNO

  1. PRAVO NASTUPA:
  Pravo nastupa imaju članovi klubova Zagrebačkog karate saveza.

  2. KATEGORIJE:
  UZRASNE KATEGORIJE
  Uzrasne kategorije natjecatelja podijeljene su na cicibane, mlađe učenike, učenike i mlađe kadete. Nije dozvoljen nastup u kategoriji suprotnog spola.
  Predviđene su A i B liga (pravila u nastavku).

  3. SISTEM NATJECANJA:
  Cicibani, mlađi učenici, učenici, mlađi kadeti A liga = natjecanje se odvija u 12 kola, podijeljena na 3 turnira (4 kola po jednom turniru).
  Cicibani, mlađi učenici, učenici, mlađi kadeti B liga i ekipno kate = natjecanje se odvija u 9 kola, podijeljena na 3 turnira (3 kola po jednom turniru).

  ŽDRIJEB
  Ždrijeb se za svako kolo radi na temelju pravilnika (prilog). U ždrijeb ulaze natjecatelji koji su na početku kola prisutni u dvorani i sposobni za natjecanje.

  BODOVANJE:
  a) pobjeda = 3 boda,
  b ) poraz = 1 bod,
  c) poraz zbog ne dolaska = 0 bodova.

  ODREĐIVANJE REDOSLIJEDA:
  Konačan redoslijed na kraju 4. turnira lige određuje se prema slijedećim kriterijima:
  a) ukupno ostvarenom broju bodova,
  b) međusobni susreti natjecatelja sa istim brojem bodova.
  * u slučaju jednakog broja bodova po prva dva kriterija, natjecatelji rade dodatnu borbu.

  Za sve situacije koje nisu predviđene ovim pravilima nadležna je Natjecateljska komisija ZKS-a, te sporne situacije rješavaju njezini predstavnici na samom natjecanju.

  DOZVOLJENE KATE:

  razred cicibani ml. učenici učenici ml. kadeti
  god. 20011. i mlađi 2009/2010. 2007/2008. 2005/2006.
  A liga 4 **** 5 ***** 6 ****** 6 ******
  B liga 1 * 2 ** 2 ** 3 ***

  1 * (3 kruga)
  - stalno ponavlja učeničku 1.

  2 ** (3 kruga)
  - stalno ponavlja učeničku 1. ili naizmjenično izvodi učeničke 1. i 2. ili izvodi 3 različite kate, učeničke 1.-3.

  3 *** (3 kruga)
  - izvodi 3 različite kate, bira između: učeničke 1.-5.

  4 **** (4 kruga)
  - naizmjenično izvodi učeničke 1. i 2. (započinje s 2. katom)

  5 ***** (4 kruga)
  - izvode različite kate, samo u prva 2 kruga mogu izvoditi majstorske kate

  6 ****** (4 kruga)
  - mora izvoditi 4 različite kate (učeničke ili majstorske)

  UZRASNE KATEGORIJE KATA EKIPA:

  UZRAST GODIŠTA DOPUŠTENE KATE JESEN:
  (dozvoljena jedna od tri opcije)
  DOPUŠTENE KATE PROLJEĆE:
  Mlađi učenici
  Mlađe učenice
  2009., 2010. i 2011. - ponavljanje učeničke 1. kate
  - naizmjenično učeničke 1. i 2. kate
  - izvode 3 različite kate (najviše dvije majstorske)
  - izvode 3 različite kate (najviše dvije majstorske)
  Učenici
  Učenice
  2007. i 2008.
  izvode 3 različite kate
  Mlađi kadeti
  Mlađe kadetkinje
  2005. i 2006.
  izvode 3 različite kate

  Svi natjecatelji moraju imati važeći (ne stariji od 6 mjeseci) liječnički pregled, koji može biti upisan u knjižicu HKS-a, klupsku knjižicu ili na posebnoj potvrdi. Natjecatelj na zahtjev natjecateljske komisije mora predočiti isti, ili će biti diskvalificiran. Na dan natjecanja u dvorani nije dozvoljeno obavljanje liječničkog pregleda.

  Ulaz na parket dvorane dozvoljen je isključivo natjecateljima koji se natječu i trenerima, koji moraju biti u sportskoj obući i trenirci. Molimo da uputite članove svojih klubova kao i roditelje da budu na tribinama.


  BORBE

  1. PRAVO NASTUPA:
  Pravo nastupa imaju članovi klubova Zagrebačkog karate saveza.

  2. KATEGORIJE:
  UZRASNE KATEGORIJE
  Uzrasne kategorije natjecatelja podijeljene su na mlađe učenike, učenike i mlađe kadete. Nije dozvoljen nastup u starijoj dobnoj kategoriji niti kategoriji suprotnog spola.

  TEŽINSKE KATEGORIJE
  Svaka uzrasna kategorija podijeljena je na težinske kategorije (broj težinskih kategorija ovisi o broju prijavljenih natjecatelja i njihove mase). Natjecatelji se važu prije početka kategorije, te ih se svrstava u težinsku kategoriju njihovog uzrasta. Natjecatelji se važu samo jednom (prije njihovog prvog nastupa).

  3. SISTEM NATJECANJA:
  Za mlađe učenike, učenike i mlađe kadete natjecanje se odvija u 12 kola, podijeljena na 3 turnira (4 kola po turniru).

  ŽDRIJEB
  Ždrijeb se za svako kolo radi na temelju pravilnika (prilog). U ždrijeb ulaze natjecatelji koji su na početku kola prisutni u dvorani i sposobni za natjecanje.

  BODOVANJE:
  a) pobjeda = 3 boda,
  b) poraz = 1 bod,
  c) poraz zbog ne dolaska = 0 bodova.

  ODREĐIVANJE REDOSLIJEDA:
  Konačan redoslijed na kraju 4. turnira lige određuje se prema slijedećim kriterijima:
  a) ukupno ostvarenom broju bodova,
  b) međusobni susreti natjecatelja sa istim brojem bodova.
  * u slučaju jednakog broja bodova po prva dva kriterija, natjecatelji rade dodatnu borbu.

  TRAJANJE BORBE:
  mlađi učenici = 1 minuta
  učenici = 1,5 minuta
  mlađi kadeti = 1,5 minute

  Za sve situacije koje nisu predviđene ovim pravilima nadležna je Natjecateljska komisija ZKS-a, te sporne situacije rješavaju njezini predstavnici na samom natjecanju.

  Treneri se obavezuju proučiti pravilnik Karate lige!
  Ne postoji neriješen rezultat!

  Svi natjecatelji moraju imati važeći (ne stariji od 6 mjeseci) liječnički pregled, koji može biti upisan u knjižicu HKS-a, klupsku knjižicu ili na posebnoj potvrdi. Natjecatelj na zahtjev natjecateljske komisije mora predočiti isti, ili će biti diskvalificiran. Na dan natjecanja u dvorani nije dozvoljeno obavljanje liječničkog pregleda.

  Ulaz na parket dvorane dozvoljen je isključivo natjecateljima koji se natječu i trenerima, koji moraju biti u sportskoj obući i trenirci. Molimo da uputite članove svojih klubova kao i roditelje da budu na tribinama.